Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer52264/public_html/wordpress/wp-content/plugins/peggi-instagram-feed/lib/peggi-instagram-api.php on line 237
Follow Us

Witaj!

Skoro znalazłeś się na tej stronie to znaczy, że zdecydowałeś się na zwrot naszych produktów. W tym miejscu przypominamy- aby szybko i bezboleśnie przejść przez proces odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformuj nas o chęci zwrotu mailowo lub pocztą tradycyjną. Do zwracanych produktów załącz formularz odstąpienia od umowy, którego wzór znajdziesz poniżej. Jeśli będzie Ci wygodniej, możesz skorzystać z gotowego pliku

 

Prosimy o wysyłanie zwrotów na adres:

DLC Łukasz Ciesielski

Pniewo 18B

05-190 Nasielsk

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, możesz posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym produktem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania ww produktu z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

 

Adresat:

DLC Łukasz Ciesielski

Pniewo 18B

05-190 Nasielsk

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które przedmiotem są: 

  1. ________________ – cena ___________
  2. ________________ – cena ___________
  3. ________________ – cena ___________
  4. ________________ – cena ___________

 

Dane obowiązkowe

Numer zamówienia:  __________________________

Imię i nazwisko: __________________________________________

Adres: ______________________________________________

 

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail: _________________________

Numer telefonu: _________________________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płaciłeś w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chcesz otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę podaj poniżej numer rachunku bankowego do zwrotu:

______________________________________________________________________

     ………………………..                                                        ……………………………………

     data wypełnienia                                                                         podpis

                                                                                        (jeżeli formularz przesyłany 

                                                                                           jest w formie papierowej)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Łukasz Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DLC Łukasz Ciesielski, ul. Przasnyska 2/77, 01-756 Warszawa, NIP: 5311643493 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem odo@cosmostash.pl  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.