Formularz reklamacyjny

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Witaj!

Troszkę nam przykro, że szukasz informacji na temat reklamacji produktów zakupionych w naszym sklepie. No nic, jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do potknięć. Przyjmiemy to na klatę, bo bardzo nam jednak zależy na tym, żebyś był zadowolony i z przyjemnością do nas wracał. Jeśli cokolwiek zatem budzi Twoje wątpliwości lub jesteś pewien, że chcesz złożyć reklamację daj nam znać mailowo lub pocztą tradycyjną. Najlepiej będzie jeśli do reklamowanego produktu załączysz formularz reklamacyjny, którego wzór znajdziesz poniżej. Możesz go również ściągnąć tutaj

 

 FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego towaru lub treści cyfrowej, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym towarem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego towaru.

 

ADRESAT (SPRZEDAWCA):

DLC Łukasz Ciesielski

Zegrzyńska 15B/-1 po lewej stronie; 05-110 Jabłonna

Jeśli preferuje Pan/ Pani wysyłkę przez paczkomat proszę wykorzystać poniższe dane: JAB01M; tel. 506430653; hello@cosmostash.pl

 

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe)

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację)

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Towar / treść cyfrowa: …………………………………………………………………………………………………..

Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis niezgodności towaru / treści cyfrowej z umową):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy niezgodności zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana towaru na wolny od wad,

(___) naprawa towaru,

(___) doprowadzenie treści cyfrowej do zgodności z umową,

(___) dostarczenie reklamującemu treści cyfrowej,

(___) inne (jakie?)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

     ………………………..                   ……………………………………………………………………………………………….

        data wypełnienia                     podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat reklamacji. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru lub treści cyfrowej z umową. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]