Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

 Witaj!

Troszkę nam przykro, że szukasz informacji na temat reklamacji produktów zakupionych w naszym sklepie. No nic, jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do potknięć. Przyjmiemy to na klatę, bo bardzo nam jednak zależy na tym, żebyś był zadowolony i z przyjemnością do nas wracał. Jeśli cokolwiek zatem budzi Twoje wątpliwości lub jesteś pewien, że chcesz złożyć reklamację daj nam znać mailowo lub pocztą tradycyjną. Najlepiej będzie jeśli do reklamowanego produktu załączysz formularz reklamacyjny, którego wzór znajdziesz poniżej. Możesz go również ściągnąć tutaj

 

Prosimy o wysyłanie reklamowanych produktów na adres:

DLC Łukasz Ciesielski

Pniewo 18B

05-190 Nasielsk

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Jeżeli chcesz złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, możesz posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętaj, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłanie nam reklamowanego produktu.

 

Adresat:

DLC Łukasz Ciesielski

Pniewo 18B

05-190 Nasielsk

 

Dane obowiązkowe:

Numer zamówienia: _____________________________

Imię i nazwisko: ___________________________________

Adres: ______________________________________________

 

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację:

Adres e-mail: ________________________________________

Numer telefonu: _____________________________________

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt: _____________________________________________________

Zapłacona cena: ______________________________________________

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Kiedy wady zostały stwierdzone: _________________________________________

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,

(___) inne (jakie?)

________________________________________________________________________

 

………………………..                                                              ……………………….
data podpis
                                                                                     (jeżeli formularz przesyłany

                                                                                        jest w formie papierowej)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Łukasz Ciesielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DLC Łukasz Ciesielski, ul. Przasnyska 2/77, 01-756 Warszawa, NIP: 5311643493 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem odo@cosmostash.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego.